GNO BVBA
Environmental Experts

Historiek

Sinds 1996 is GNO gespecialiseerd in het uitvoeren van de wettelijke controles op opslaginstallaties voor gevaarlijke stoffen en gassen én bodemcorrosie. GNO is erkend in het Vlaamse, Brusselse en Waalse gewest.

Waarom kies je voor ons?

Gezien de complexe wetgeving en variaties in de diverse gewestelijke besluiten is een goede kennis én opvolging van de regelgevingen van cruciaal belang. Deze verschillen zijn zowel te vinden in de periodiciteiten, evenals de technische vereisten en de uit te voeren controles. GNO beperkt zich daarom niet enkel louter tot het keuren van de installaties maar staat eveneens garant voor een goede opvolging én een correcte en snelle adviesverlening. Onze deskundigen staan steeds ter Uwer beschikking!


Diensten

  • Controle bij de bouw opslaginstallaties
  • Periodieke controles
  • Bodemcorrosie onderzoek
  • Ultrasone diktemetingen
  • Opmaak zoneringsplannen
  • Elektrische keuringen